دیدگاه حضرت امام(ره) وبزرگان در خصوص انتخابات مجلس

مسئولیت انسان نسبت به سرنوشت خود وجامعه از ارزشها وآموزه های دینی سرچشمه میگیرد واین موضوع در آیات وروایات وسیره بزرگان دین مان مورد تاکید واقع شده است. بنابراین مشارکت افراد درتصمیمات مهم ازجمله انتخابات،اداره امور وانتخاب کارگزاران از حقوق اولیه هر مسلمانی است. چنانکه علامه امینی صاحب کتاب الغدیر میفرماید:((هرکس از مسلمانان عامل کارگزاری بر سر کار آورد وبه او مسئولیت بدهد درحالیکه میداندغیرازاو در بین مسلمانان فردی وجود دارد که از اوسزاوارتر است وبه کتاب وسنت پیامبر(ص) آشناتراست آن کس به خدا ورسول خدا(ص) وجمیع مسلمانان خیانت کرده است))

حضرت امام(ره)درخصوص جایگاه مجلس ونمایندگی ونحوه انتخاب اشخاص سخنان مهمی بیان داشته اند از جمله اینکه در خصوص شرکت اقشارمردم درانتخابات میفرمایند((همانطوری که هر آدمی خودش را موظف می داند که بچه خودش را، اطفال خودش را اداره کند . . . این احساس باید در ما پیدا بشود که این مملکت عائله ما هستند و خانه ماست . . . صاحبخانه هم یکی نیست، دو تا نیست، همه اند . . . همه کشور مال همه است .))صحیفه نور، ج 7، ص 13 .

وامادرخصوص شرایط تبلیغات نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی حضرت امام (ره) میفرمایند:  

(( نصیحتی است از پدری پیر به نامزدهای مجلس شورای اسلامی که سعی کنید تبلیغات انتخاباتی شما در چهارچوب تعالیم و اخلاق عالیه اسلام انجام شود و از کارهایی که با شؤون اسلام منافات دارد جلوگیری گردد . باید توجه داشت که هدف از انتخابات در نهایت حفظ اسلام است اگر در تبلیغات، حریم مسائل اسلامی رعایت نشود چگونه منتخب حافظ اسلام می شود . باید سعی شود که خدای ناکرده به کسی توهین نگردد و در صورتی که رقیب انتخاباتی به مجلس راه نیافت، به دوستی و برادری - که چیزی شیرین تر از آن نیست - لطمه ای نخورد.))( صحیفه نور، ج 20، ص 194 )

و در جایی دیگر حضرت امام (ره) ملاک و معیار انتخاب اصلح را برای مردم چنین بیان می کند:((اشخاصی را انتخاب کنیم که از هر جهت صالح باشند . مسلمان بودن تنها فایده ای ندارد، باید جمهوری اسلامی را قبول داشته باشد و از مسائل روز اطلاع داشته باشد . سعی کنید مثل مرحوم مدرس را انتخاب کنید . کسانی را که انتخاب می کنید باید مسائل را تشخیص دهند، نه از افرادی باشند که اگر قدرت دیگری تشری زد بترسند، باید بایستند و مقابله کنند .))(صحیفه نور، ج 18، ص 198 )

واما در اسفند ماه ۸۹ امام جمعه محترم اردبیل حاج آقا عاملی در جلسه شورای فرهنگ عمومی گفته اندکه((انتخاب نادرست نماینده مجلس از مظاهر بی عدالتی است))ودر ادامه همان جلسه گفته اند:((در جایی که نماینده هیچ تعهدی نسبت به مردم نداشته باشد عدالت زیرپا گذاشته میشود))  یکی ازوظایف شورای فرهنگ عمومی را آگاهی دادن به مردم درخصوص انتخاب اصلح دانسته اند.(که درفرصتی دیگر به توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت)و مطالب فراوان دیگر که  حاکی از دغدغه بزرگان در خصوص مسایل سیاسی، اجتماعی وامرانتخابات است. واما توجه به چندنکته را در خصوص این نوشتار ضروری میدانم. اولا:حضرت امام (ره)یا بزرگان دیگر جملات مختلفی در موضوعات متفاوت سیاسی،اجتماعی دارند ولی چون انتخابات مجلس نهم ۱۲اسفندماه امسال برگزار خواهدشد به دلیل اهمیت انتخابات و

تنویر افکارعمومی به این موضوع پرداختم و شائبه اینکه بنده قصدشرکت درانتخابات را دارم امید است در خوانندگان عزیز بوجود نیاید چون تا زمان برگزاری انتخابات فرصت تصمیم گیری زیاداست.

ثانیا، نوشتن از اهمیت انتخابات ودغدغه های مسئولین وآگاهی دادن به مردم وانتقاد از برخی مسایل

نادیده گرفتن زحمات نمایندگان فعلی وسابق مجلس وقضاوت یکطرفه نیست چون برخی پیگیریها وکارها توسط نمایندگان فعلی و ادوار مختلف اردبیل انجام شده است واین نوشتار قصد سیاه نمایی برعلیه هیچ کسی را ندارد.

واما نکته آخراینکه:واقعیت این است قبل از پرداختن به اینکه چه کسی اصلح است؟ وچه کسانی ازصلاحیت بیشتری برای نمایندگی مردم اردبیل در مجلس برخوردارند؟ باید فضای حاکم بر انتخابات اردبیل راکه درچندسال گذشته فضایی مسموم وغبارآلود بوده سم پاشی کرد و(این وظیفه نخبگان،مطبوعات،روحانیت مبارز،دانشگاهیان، فرهنگیان و بزرگان است) تا مردم بتوانند به دور ازجنجال وهیاهو در محیطی آرام و با آگاهی کامل وشناخت نسبت به کاندیداهادست به انتخاب بزنند وباید کاری کرد که افراد متعهد ومتخصص ودلسوز که دغدغه پیشرفت اردبیل عزیز را دارندجرات حضور وکاندیداتوری به خود بدهند  واین ذهنیت کذایی و غیر قابل قبول که هرکس که ۵۰۰میلیون یایک میلیارد دارد واردصحنه شوداز جامعه آگاه ،بافرهنگ وقهرمانپرور اردبیل رخت ببندد.چنانکه مرحوم فرخی یزدی شاعر معاصرنیز خوب سروده است((هیچ چیزی نیست کاندر قبضه اشراف نیست//گروکالت هم فتد درچنگالشان انصاف نیست))

+ نوشته شده توسط غفور قلیزاده نیارق در چهارشنبه ۱۱ خرداد۱۳۹۰ و ساعت 19:47 |


Powered By
BLOGFA.COM